Puroja kunnostamaan

Onko elinpiirissäsi puroja joiden hyvinvointiin haluaisit vaikuttaa? Kenties palauttaa ne taimenten temmellyskentäksi? Metsäpurojen kunnostajille ovat Marita Ahola ja Matti Havumäki toimittaneet käsikirjan. Oppaasta selviää havainnollisesti toimenpiteet pienvesien kunnostamiseen ja ennallistamiseen. Julkaisija on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukset. Opas on ladattavissa täältä:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=332891&lan=fi
takaisin