Istutukset. Parempaan huomiseen.

Vastakuoriutuneita taimenenpoikasia eli nollikkaita. Kiitos Kuhmon Kalan, jäsenten ja yhteistyökumpppaneiden, keväällä 2007 näitä vipeltäjiä Kalevalan Taimen istutti pienvesiin yli  50 000 kpl.

takaisin